Penawaran Kursus Elektif Teras dan Elektif Terbuka

Berikut disertakan maklumat lengkap berkaitan penawaran kursus Elektif Teras dan Elektif Terbuka Bahasa Melayu yang ditawarkan oleh JPM.

Sinopsis dan maklumat berkaitan kursus-kursus yang ditawarkan boleh diakses melalui http://jpm.ipda.edu.my/akademik/pismp/

TAKLIMAT-PENAWARAN-KURSUS-ELEKTIF-DAN-ELEKTIF-TERBUKA

Sinopsis dan maklumat berkaitan kursus-kursus yang ditawarkan boleh diakses melalui http://jpm.ipda.edu.my/akademik/pismp/